fbpx Skip to content

Tampon v.s Mooncup的Rap Battle

yo~讓我們跟著Rap的節奏動次動吧XD

這是Tampon(小棉條兒)與 Mooncup(月亮杯)的Rap Battle (手抱胸前)

猜猜看最後誰輸誰贏吧!

Tampon/Tampon/Tampon/ vs. Mooncup / Mooncup / Mooncup /

pic pimg tw orangevanessa 1418609295 1058130656 n png

(點上面的圖片即可觀看影片囉!)

分享到:

推薦文章

妳/你也認同「月經一姐凡妮莎」的理念嗎?
來看看她設計的「凱娜賦權在己」禮盒吧!內有7種生理用品相關商品,是送給經期來潮女性最實用的禮盒。
嗨小紅專屬折扣碼,送給來逛部落格的您,購買此禮盒,輸入折扣碼「NEW8」可享會員價再 8 折,現省 $640 ♥